TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Descripció del Projecte

 Els documents electrònics i les aplicacions que els  produeixen o els generen han afectat cada aspecte del negoci, de la investigació, del govern i de la vida domèstica. El correu electrònic, la votació electrònica, la investigació i les dades de l'examen, la documentació financera de les empreses (companyies), i l'art digital són precisament alguns dels materials utilitzats en el dia a dia de la societat moderna. Els productors d'aquests documents  necessiten conservar-los d'una manera que la seva confidencialitat, integritat i autenticitat es puguin demostrar en qualsevol moment com a suport, per exemple, a la investigació i innovació, com a valor legal,  drets d’autor i litigis sobre patents, descobriment científic, les qüestions de propietat i prioritat per els governs i les persones, i la rendició de comptes. A llarg termini la preservació autèntica també ha de  ser una preocupació fonamental, en primer lloc, perquè les produccions del material digital ja s’han perdut, degut als canvis tecnològics i pràctiques de conservació inadequades, i en segon lloc, perquè l'autenticitat dels materials digitals que han sobreviscut és actualment difícil, si no impossible, de provar.

Aquestes qüestions han estat tractades per diversos projectes de recerca que han desenvolupat el coneixement essencial per a la preservació a llarg termini  de documents autèntics creats i/o mantinguts en forma digital, de tal manera que proporcionen la base en la qual les polítiques, les estratègies i les normessón capaces de garantir la longevitat del material digital i la capacitat dels seus usuaris de confiar en la seva autenticitat. No obstant això, una de les principals conclusions del projectes InterPARES, és que, encara que el corpus dels conceptes, principis i s mètodes desenvolupats per mitjà de la investigació científica constitueix la base fonamental i marc de millors pràctiques, qualsevol solució als problemes de la preservació digital és específic de cada situació, i cal ser ideada per preservadors, tenint en compte: a) el context cultural, administratiu, jurídic, i funcional en el qual operen, b) la naturalesa i les característiques de les organitzacions que produeixen el material digital, c) la tipologia del material produït i les seves característiques documentals i tecnològiques, d) les limitacions imposades pels recursos financers i humans disponibles, e) la cultura organitzativa del productor del material i del preservador, i g) accés a un professorat o a programes educatius i a recursos. Així mateix, mentre els resultats conceptuals i metodològics de InterPARES i altres projectes de recerca són igualment aplicables a organitzacions i a programes grans i  petites, arxius amb recursos limitats, que sovint tenen una major  necessitat d'ajuda, trobaran els resultats de la recerca difícils d'aplicar sense pautes específiques sobre com avançar.

El projecte InterPARES 3 traslladarà la teoria i els mètodes de conservació digital desenvolupats fins al moment i els convertirà en plans d’acció concrets per a òrgans com arxius, encarregats de conservar aquests conjunts de documents  a llarg termini i que compten amb recursos limitats. En el procés, el coneixement detallat es va desenvolupar en:

  1. com la teoria i els mètodes generals poden ser aplicats en petits i mitjans arxius i esdevenir pràctiques efectives;
  2. quins factors determinen el tipus d'aplicació més adequada per a cada conjunt de documents en cada context, i
  3. quines habilitats professionals es necessiten per a  realitzar aquestes operacions.

Sobre aquesta premissa, es desenvoluparan mòduls didàctics per a programes d'ensenyament virtuals,  es farà formació continuada, i plans d’estudi que proporcionaran als professionals la capacitat per conservar a llarg termini el llegat documental de la societat en suport digital, i també la capacitat per garantir l’exactitud i l’autenticitat de la informació digital que produeixen organitzacions i institucions.

El govern, la legislació, l'art, la ciència i l’erudició requereixen urgentment plans concrets per a la preservació de materials digitals, de manera que les accions del present, els pensaments, les fites i creacions tinguin un futur  i aquest sigui recordat.

 

Return to the InterPARES Project Overview page.

Learn the facts here now: visit the website buy cheap cialis pop over to this thread.

Search for Documents  •  Contact Us  •  Sitemap  •  Copyright