TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Missió

L’objectiu general d’InterPARES 3 és facilitar a arxius públics i privats, i a les diferents unitats administratives, primers responsables dels documents electrònics derivats de les activitats del govern, d’empreses, de la recerca, de l’art i de l’espectacle, de la societat i/o de les comunitats, a preservar a llarg termini aquells documents que determinin les necessitats de les seves institucions i/o que cleman la societat del moment.

Objectius

 1. Promoure un ambient favorable a la missió de la recerca, demostrant als responsables tècnics de la regulació i auditoria i als responsables polítics, de que és essencial implantar requisits de preservació per a arxius  electrònics en qualsevol activitat que regulen, auditen o controlen

 2. Col·laborar amb els diferents arxius i unitats administratives, en el desenvolupament de polítiques, estratègies, procediments i/o plans d’acció que es puguin implementar per a preservar els documents electrònics que esperen rebre o que ja han rebut, utilitzant les  recomanacions i els productes dels principals projectes de recerca de vanguardia.

 3. Avaluar l’aplicabilitat de les recomanacions de InterPARES i d’altres projectes sobre la creació i la custòdia de documents d’arxiu en els diferents arxius i unitats administratives, utilitzant-los com a bancs de proves i, demostrar la validesa dels enunciats de InterPARES sobre la relació entre preservadors i productors d’arxius.

 4. Avaluar l’aplicabilitat de les solucions de preservació d’aquests projectes en casos concrets identificats per aquests bancs de proves com una necessitat d’atenció immediata, tant si els documents electrònics estant custodiats en els arxius, com si estan encara en la unitat productora.

 5. Perfeccionar i seguir treballant en la teoria i els mètodes, conceptes, i principis desenvolupats per aquests projectes de recerca sobre la base dels resultats de les activitats -mencionades.

 6. Establir quan aquesta teoria i els mètodes, conceptes i principis s’apliquen a totes les jurisdiccions, independentment del context jurídic/ administratiu, social i cultural, i, en el cas que no s’apliquin, per a determinar-ne el per què i les mesures necessàries per a garantir  la preservació de documents electrònics.

 7. Ajudar els diferents arxius i unitats administratives a abordar les qüestions legals identificades pels projectes de recerca pertinents, facilitant-los quins seran els obstacles que es poden trobar a llarg termini en conservació electrònica, i quins d’específics es poden trobar en les seves situacions concretes.

 8. Formular models, que permetin establir criteris de preservació en base als documents a preservar, identificant-ne les conseqüències ètiques  pels individus i la societat

 9. Crear models d’avaluació capaços de mesurar l’èxit de les solucions de preservació que s’han proposat i aplicat.

 10. Desenvolupar models de despeses de preservació per als diferents tipus de documents electrònics i  d’arxius .

 11. Desenvolupar la presa de consciència i els materials educatius que puguin: a) permetre al personal de petits arxius i unitats administratives  dur a terme la preservació digital, b) ajudar les associacions de professionals en la promoció del desenvolupament professional dels seus membres, i c) proporcionar programes universitaris amb contingut i una estructura de cursos universitaris sobre preservació digital, i identificar mètodes efectius de transmissió d’aquest coneixement.

 12. Garantir la transferència del  coneixement generat per aquesta investigació – incloent exemples  reals i casos d’èxit per a interessats locals, nacionals i internacionals.

 13. Establir una sòlida xarxa internacional de recerca i educació sobre preservació digital que estigui profundament arrelada en les diverses comunitats a les que serveix, atesa per cadascun dels seus socis, i que integra el treball acadèmic amb l’activitat social i comunitària.

 

Return to the InterPARES Project Objectives page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright