TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Direcció

La direcció administrativa i intel•lectual del Projecte InterPARES 3 és responsabilitat de la directora del Projecte, Luciana Duranti. En el transcurs de del projecte, la directora del projecte té el suport del Grup de Treball Internacional d’InterPARES 3 (InterPARES 3 International TEAM), composat pels directors de tots els grups de treballs nacionals i multinacionals, i, d’ofici, del coordinador del Projecte, Alexandra Allen, i el coordinador tècnic, Jean-Pascal Morghese.

L’Oficina del Projecte InterPARES 3 està situada a School of Library, Archival and Information Studies of The University of British Columbia. Els seus membres són els següents: 

Director del Projecte: 
Luciana Duranti
El Director de l' Equip de Canadà: 
Luciana Duranti
Coordinador del Projecte Project: 
Alexandra Allen (2011-2012)
Randy Preston (2006-2011)
Coordinador Tècnic: 
Jean-Pascal Morghese
Assistent de Projecte: 
Sandy Orr

Comunicació i reunions

La directora del Projecte i el Grup de Treball Internacional (International TEAM) es troben un cop a l’any en la cimera d’aquest grup per:

 • establir el pla de recerca anual;
 • determinar les activitats de la recerca;
 • discutir el progrés de la recerca;
 • orientar la recerca cap al sentit que correspongui;
 • compartir les conclusions i /o reconciliar punts de vista;
 • decidir la difusió de les activitats; i
 • deliberar sobre qualsevol qüestió que arriba al grup de treball internacional (International TEAM) o als altres directors dels grups de treball nacionals o multinacionals.

La Directora del Projecte i el Grup de Treball internacional també es troben en motiu del Simposi Internacional anual sobre la recerca, i que es celebra cada any en un país diferent. En aquesta trobada es comenta l’evolució de la recerca i es discuteixen les possibles qüestions que hagin sorgit d’ençà de la darrera cimera.

Cada grup de treball porta a terme dos tallers a l’any per:

 • permetre que tots els investigadors del TEAM, socis i assistents que col•laboren tinguin l’oportunitat de participar en el debat acadèmic i en el desenvolupament de nous coneixements;
 • revisar i discutir els casos d’estudi i el desenvolupament de la recerca, activitats, resultats i conclusions;
 • per assignar tasques i responsabilitats; i
 • promoure les activitats de la recerca que requereixin la presència física i simultània de membres de l’equip ( per exemple. modelar)

Les Cimeres Internacionals i els Tallers són el principal mitjà per a garantir l’interdisciplinarietat, la transferibilitat dels resultats, la recerca oberta, i la coherència entre les múltiples metodologies metodologies i perspectives disciplinàries i culturals . Els resums d’aquestes reunions es poden trobar aquí.

Per a més informació sobre l’organització del Projecte, clica aquí per a veure la política organitzativa d’InterPARES 3 (v 2.0).

 

 

Return to the InterPARES Project Management page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright