TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Components del projecte

  1. Un component de  recerca (desenvolupament del nou coneixement amb projectes a curt  i a llarg termini, incloent estudis generals i casos d’estudis relacionats amb la política, els documents, o els sistemes);
  2. Un component d’educació i formació (en el context dels projectes de recerca, dels aprenentatges dels estudiants, de les activitats acreditades com a part de treballs de recerca, etc.; i, respecte al nou coneixement desenvolupat, a la producció de plans d'estudis, programes, mòduls educatius i materials didàctics diversos); i
  3. Un component de transferència del coneixement (conferències, tallers, seminaris, col·loquis, manuals de polítiques i altres publicacions,  etc.) que satisfà les necessitats conjuntes d’acadèmics i de la comunitat de socis.

 

Return to the InterPARES Project Components page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright