TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Investigadors

Àmbit acadèmic: Són persones vinculades a institucions acadèmiques (Facultat o Escola universitària)  que fan una contribució significativa a la direcció intel·lectual de la recerca i que desenvolupen un paper significatiu en la conducció de la recerca. Aquests són responsables del contingut, la metodologia i els productes de la recerca.

Àmbit professional: Són persones vinculades a organitzacions que estan actuant com a banc de proves, que disposen d’un cert nivell de responsabilitat sobre la preservació digital en les seves respectives organitzacions i que, per tant, estan en molt bona posició per facilitar el desenvolupament de la direcció intel·lectual, contingut, metodologia i productes de recerca.

Els noms dels investigadors es troben sota el títol en la pàgina de cada grup de treball.

 

Return to the InterPARES Project Co-investigators page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright